Odstąpienie od umowy kupna towaru na raty – co musisz wiedzieć?

Określenie kredyt wiązany zapewne znane jest wszystkim tym osobom, które zdecydowały się na zakup jakiegokolwiek dobra materialnego w ramach sprzedaży ratalnej. Jest to fantastyczny trend, który w ostatnich latach sporo zyskał na popularności. Umożliwia on nabycie niezbędnej rzeczy, nawet wtedy, gdy domowy budżet nie pozwala na szybkie wydanie sporej sumy pieniędzy. Jednak wbrew powszechnej opinii zaciągniecie kredytu wiązanego nie jest bardzo skomplikowane. Formalności z nim związane również są przysłowiową bułką z masłem, jeśli by je porównać chociażby do koniecznych procedur wymaganych podczas pobierania kredytu hipotecznego.  

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku zakupu na raty?


W momencie, gdy konsument decyduje się spłacać zakupiony towar w dostosowanych do swoich preferencji częściach, bank współpracujący z danym sklepem dokonuje spłaty należnej kwoty. Taka kolej rzeczy wynika z ustawy o kredycie konsumenckim regulującej zasady kredytu wiązanego, którego umowa jest ściśle związana z umową o kredyt. Każdy, kto zechce skorzystać z wyżej wymienionej sprzedaży ratalnej, powinien zostać poinformowany przez kredytodawcę o wszystkich zaletach i wadach umowy. Rolę tę zazwyczaj pełni pracownik sklepu, który za zgodą poufnego banku, przekazuje wszelkie istotne informacje, opierając ich autentyczność o wydruki, które trafiają w ręce klienta. Ważnym aspektem jest fakt, iż każdy może odstąpić od zawartej umowy kredytowej, bez podawania konkretnej przyczyny. Należy jednak pamiętać o kilku warunkach, które trzeba spełnić, aby bezproblemowo odstąpić od umowy.

Jakie kryterium należy spełnić, aby zgodnie z prawem odstąpić od umowy kupna towaru na raty?

  • Wypełnić stosowne oświadczenie, którego wzór klient powinien otrzymać z rąk samego kredytodawcy,
  • Złożyć uzupełnione i podpisane oświadczenie nie później niż przed upływem 14 dni od daty zakupu – w przypadku dokumentów wysyłanych drogą pocztową pod uwagę brana jest data wysyłki oświadczenia, a nie dostarczenia.

Warto również wiedzieć, że bezproblemowo można również zwrócić towar zakupiony poza sklepem (np. w sklepie internetowym) – oczywiście pod warunkiem, że w ciągu 14 dni od daty zakupu zostało złożone stosowne oświadczenie. Biorąc pod uwagę zakupy w lokalnym sklepie, należy pamiętać, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjmować zwrotu. Jeśli tak się stanie, po odstąpieniu od umowy kredytowej, za zakupy należy zapłacić z własnej kieszeni.

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie odstąpienia od umowy?

Jeśli kredytobiorca nie otrzyma oświadczenia od kredytodawcy, musi napisać je samodzielnie. Ważne jest, aby dokument ten zawierał:

  • Dane kredytobiorcy – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
  • dane banku,
  • numer umowy kredytowej,
  • numer konta bankowego, na który zostanie przelany zwrot kosztów,
  • deklaracja odstąpienia od umowy kredytowej.