Przedawnienie rat kredytu

Każdy kredytobiorca, niezależnie od rodzaju zaciągniętego zobowiązania – czy to kredyt hipoteczny, czy też pożyczka gotówkowa, powinien znać nie tylko swoje obowiązki, ale również prawa. Jednym z przywilejów konsumenta jest możliwość przedawnienia rat kredytu, czego skutkiem jest brak obowiązku uregulowania kolejnych rat. Wbrew jednak powszechnej opinii, przywilej ten nie zawsze dostarcza klientowi samych korzyści. Nie wolno także traktować go jako furtki do uzyskania dodatkowej gotówki bez obowiązku jakiejkolwiek spłaty. Warto pamiętać, że opóźnienia w płatnościach wiążą się z licznymi konsekwencjami. Mogą do nich należeć odsetki karne naliczane za każdy dzień zwłoki oraz kreowanie obrazu nieodpowiedzialnego i niesłownego konsumenta, co z kolei może skutkować brakiem zaufania ze strony banku. Idzie za tym także brak możliwości pobrania następnych zobowiązań finansowych w przyszłości. Wszystkie informacje o kredytobiorcy zostają zapisane w rejestrze BIK i BIG, dlatego też nawet jeśli kredyt ulegnie przedawnieniu, bank bez problemu dowie się o przeszłości kredytowej klienta, co w tym wypadku potwierdzi obniżona wiarygodność finansowa. Aby więc uniknąć sporych problemów, należy rzetelnie i w określonym terminie dokonywać opłat za pobrany kredyt. Sięgając jednak po jakąkolwiek pożyczkę, warto wziąć pod uwagę wszelkie zalety oraz wady i zapoznać się z typowo bankowymi pojęciami, do których należy też wcześniej wspomniane przedawnienie rat kredytu.

Co konkretnie oznacza pojęcie przedawnienie rat kredytu?


Przedawnieniem roszczeń majątkowych zwanym potocznie przedawnieniem kredytu nazywamy sytuację, w której kredytobiorca zwleka z terminem płatności kolejnej raty bądź całkowicie zaniecha uregulowania obowiązkowych należności. Bank w powyższej sytuacji może domagać się zwrotu należnych zobowiązań. Ma na to jednak określony czas. Po jego upływie wierzyciel nie może już dochodzić zwrotu kosztów od kredytobiorcy, a klient może się w tym wypadku z łatwością uchronić się od obowiązku spłaty. Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której bank nie może skutecznie żądać spłaty kredytu. Ma to wówczas związek z osobą, która prowadzi swoją działalność gospodarczą, a równocześnie pełni rolę konsumenta, który jest związany z przedsiębiorcą określonymi czynnościami prawnymi.

Terminy przedawnienia rat kredytu


Terminy przedawnienia rat kredytu różnią się nieznacznie w zależności do zawartej umowy i sytuacji danego kredytobiorcy. A więc:

  • Debet na koncie przedawnia się w terminie 2 lat,

  • Karta kredytowa, umowa kredytu bankowego oraz umowa pożyczki w firmie pozabankowej przedawnia się w ciągu 3 lat,

  • W przypadku pobrania pożyczki prywatnej przez osobę fizyczną termin ten wynosi 6 lat.
     

  

Terminy te nie mogą być skrócone ani przedłużone – gwarantuje to kodeks cywilny. Różnica przedawnienia kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego jest również bardzo istotną kwestią. W przypadku hipoteki przedawnieniu ulegają tylko i wyłącznie odsetki. Inna historia występuje w przypadku pożyczek konsumenckich do kwoty 255 550 zł – przeterminowania dotyczą odsetki oraz kwota główna.